Phát triển thương hiệu Công ty Vận tải Đa phương thức

Rate this post

Đề tài Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Phát triển thương hiệu Công ty Vận tải Đa phương thức là một trong 2 đề tài mà dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên tham khảo để làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp. Ngoài hai bài báo cáo thực tập phát triển thương hiệu công ty ra, thì còn rất nhiều bài báo cáo thực tập về thương hiệu khác, các bạn có thể tham khảo tại website của mình nhé.

Ngoài ra, nếu như các bạn còn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài làm báo cáo thực tập, hoặc chưa có số liệu công ty và chưa tìm được công ty thực tập thì có thể tham khảo tại đây nhé.

===> Dịch vụ viết báo cáo thực tập giá rẻ

Phát triển thương hiệu Công ty Vận tải Đa phương thức

1. Tính cấp thiết của đề tài

Công ty CP Vận tải Đa phương thức là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa. Việc xây dựng và phát triển thương hiệu VIETRANSTIMEX mới đang ở giai đoan bước đầu, hiện nay Công ty vẫn chưa có một chiến lược cụ thể cho vấn ñề quản lý, duy trì và phát triển thương hiệu trên thị trường.

Mặt khác, là một doanh nghiệp Nhà nước vừa mới được cổ phần hóa năm 2010, Công ty mới bước ra từ “vòng tay ưu ái” của Nhà nước, cạnh tranh ñang trở thành vấn đề sống còn của công ty. Đặc biệt trong bối cảnh, nhiều doanh nghiệp vận tải tư nhân trong nước đã lớn mạnh không ngừng, các điều kiện giới hạn về vận tải (trong lộ trình WTO) đối với các doanh nghiệp nước ngoài sắp hết hiệu lực. Để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, giải pháp cho vấn đề thương hiệu sẽ vô cùng cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay của công ty.

Xuất phát từ thực tế đó, là một cán bộ đang công tác tại Công ty, với mong muốn bằng trí tuệ và công sức của mình đóng góp vào sự phát triển chung của công ty, tôi đã chọn đề tài “Phát triển thương hiệu CP Vận tải Đa phương thức (VIETRANSTIMEX)” để nghiên cứu, giúp công ty có ñược nhận thức đúng và đầy đủ về công tác xây dựng và phát triển thương hiệu đối với hoạt động SXKD.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận về thương hiệu và phát triển thương hiệu, làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực tiễn, tìm ra những giải pháp thích hợp áp dụng trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty CP Vận tải Đa bản về thương hiệu và phát triển thương hiệu. Thống kê, phân tích và đánh giá thực trạng quá trình phát triển của thương hiệu Công ty CP Vận tải Đa phương thức. Trên cơ sở những phân tích, đánh giá thực trạng đó, luận văn tập trung đưa ra quy trình và những giải pháp triển khai các hoạt động thúc đẩy phát triển thương hiệu trong thời gian tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các vấn ñề liên quan ñến việc xây dựng và phát triển thương hiệu VIETRANSTIMEX của Công ty CP Vận tải Đa phương thức.

Phạm vi nghiên cứu đối với tình hình tài chính, kinh doanh phục vụ cho phân tích, ñánh giá ñược thu thập từ năm 2007 đến nay. Thời gian nghiên cứu các hoạt động đầu tư phát triển thương hiệu chủ yếu từ năm 2004 đến nay.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng dữ liệu có sẵn của công ty, đồng thời tự tiến hành điều tra, thống kê thêm các vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu.

Các phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận văn gồm các phương pháp thống kê, diễn giải, quy nạp; phương pháp phân tích, tổng hợp dựa trên những tài liệu sẵn có của đơn vị, phương pháp so sánh, mô hình hóa, phương pháp điều tra xã hội học …

5. Những đóng góp của luận văn

 • – Góp phần làm rõ cơ sở lý luận, hệ thống hóa lý thuyết về thương hiệu và phát triển thương hiệu trong tổ chức kinh doanh.
 • – Chỉ ra được những yếu tố thuộc tính, đặc tính, thế mạnh và các giá trị cốt lõi của thương hiệu VIETRANSTIMEX làm nền tản cho công tác định vị trong quá trình phát triển thương hiệu
 • – Xây dựng được tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược phát triển thương hiệu cho công ty, đưa ra được quy trình và giải pháp cụ thể cho từng hoạt động nhằm đẩy mạnh phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị thương hiệu VIETRANSTIMEX trên thị trường.

6. Kết đầu của luận văn

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về thương hiệu và phát triển thương hiệu trong các tổ chức kinh doanh
 • Chương 2: Thực trạng kinh doanh vận tải và phát triển thương hiệu tại Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức (VIETRANSTIMEX)
 • Chương 3: Phát triển thương hiệu VIETRANSTIMEX của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức

Một số giải pháp nhằm xây dựng thương hiệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài

Trong xu hướng hội nhập nền kinh tế thị trường hiện nay xuất hiện vô số các thương hiệu khác nhau. Làm thế nào để khách hàng nhận biết mình là ai và nhận diện đúng hình ảnh của thương hiệu mình là một việc không dễ dàng chút nào. Thương hiệu có tác động rất lớn đến hành vi tiêu dùng của khách hàng. Một thương hiệu nổi tiếng có uy tín thì sản phẩm hay dịch vụ của họ được khách hàng tín nhiệm hơn các thương hiệu khác.

Chính vì vậy mà bất kì một doanh nghiệp nào cũng cần có một chiến lược xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu. Mà doanh nghiệp muốn xây dưng một thương hiệu thành công là cả một quá trình phấn đấu lâu dài. Thương hiệu là một tài sản quý giá đối với doanh nghiệp, vì đôi khi một thương hiệu mạnh được định giá cao hơn tài sản mà doanh nghiệp đó có.

Ngày nay, Trong điều kiện phát triển của đất nước hiện nay, nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng, kiến tạo những không gian sống và làm việc có chất lượng, cũng như xây dựng rất nhiều các công trình khác là hết sức bức thiết, khi đời sống người dân ngày càng phát triển thì nhu cầu về sự an toàn càng được người dân chú trọng. Đặc biệt là nhu cầu an toàn về nhà ở. Vì thế vấn đề xây dựng một thương hiệu mạnh trong ngành xây dựng là một vấn đề sống còn đối với mỗi doanh nghiệp.

Hiện nay, thị trường xây dựng Việt Nam được đánh giá là có sự chuyển biến tích cực với số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phát triển nhanh và có tốc độ tăng trưởng cao. Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng trong việc xây dựng của mình, các doanh nghiệp trong nước cần một sự đầu tư và nỗ lực rất lớn để có thể phát triển và nâng cao hình ảnh thương hiệu của mình trên thị trường trong nước và khu vực. Trên địa bàn Đồng Nai có rất nhiều thương hiệu mạnh trong ngành xây dựng như: Nguyễn Hoàng, Toàn Thịnh Phát, Phúc Hiếu… chứng tỏ nhu cầu địa ốc ở Đồng Nai ngày càng tăng cao.

Chính vì tiềm năng phát triển thị trường còn rất lớn, cơ hội theo lộ trình cam kết WTO đều mở rộng ngang bằng cho tất cả các công ty xây dựng, đồng thời Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2020 trở thành đất nước công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Trong khi đó thương hiệu của công ty Xây dựng Số 12 vẫn chưa được biết đến như một công ty xây dựng chuyên nghiệp, do đó em chọn đề tài: “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu tại công ty Xây dựng Số 12’’

Với đề tài này, em hy vọng sẽ khái quát hóa được những lý luận cơ bản về thương hiệu, nắm được thực trạng xây dựng thương hiệu của công ty và từ đó có thể đưa ra giải pháp phù hợp để xây dựng và phát triển thương hiệu tại công ty Xây dựng Số 12 trên thị trường Việt Nam.

2 Mục tiêu nghiên cứu

Phân tích thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty Xây dựng Số 12.

Đề xuất các biện pháp thực hiện việc xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty.

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: thực tiễn hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty Cổ phần Xây dựng Số 12.
 • Phạm vi nghiên cứu: Các số liệu được lấy từ năm 2019 – 201 tại công ty Xây dựng Số 12.

4 Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng tổng hợp các phương pháp: phương pháp phân tích, so sánh, diễn giải và đưa ra vấn đề.

Phương pháp khảo sát khách hàng: lập bảng khảo sát tại khu vực Đồng Nai.

5 Kết cấu đề tài nghiên cứu

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận cơ bản về thương hiệu và xây dựng thương hiệu.
 • Chương 2: Giới thiệu về công ty và thực trạng xây dựng thương hiệu của công ty Xây dựng Số 12.
 • Chương 3: Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu tại công ty Xây dựng Số 12.

Trên đây là 2 bài viết báo cáo thực tập tốt nghiệp về Phát triển thương hiệu Công ty, nếu như các bạn còn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hay đang gặp khó khăn trong việc làm đề cương và chưa có công ty để xin mộc và số liệu thì có thể liên hệ trực tiếp với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để được hỗ trợ một cách tốt nhất về bài làm của bạn nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo