Top 6 Bài mẫu Tuyển dụng nhân sự tại công ty – Chọn Lọc

Rate this post

Chia sẻ đến các bạn sinh viên đang học Ngành Quản trị kinh doanh đang muốn tìm hiểu đề tài tuyển dụng nhân sự, hôm nay mình chia sẻ đến các bạn sinh viên Top 6 Bài mẫu Tuyển dụng nhân sự tại công ty – Chọn Lọc. Để làm được một bài báo cáo thực tập và đạt được điểm cao thì rất khó, với yêu cầu của bên trường ngày càng khó, cộng thêm gặp giáo viên khó chịu, không chịu sửa bài cho sinh viên, có khi đến ngày nộp bài mà giá viên vẫn chưa chịu sửa bài, vì thế gây nên cho các bạn rất nhiều khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, và làm bài. Cho nên dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập có chia sẻ đến các bạn sinh viên Top 6 Bài mẫu Tuyển dụng nhân sự tại công ty – Chọn Lọc, các bạn cùng tham khảo những bài viết sau đây của mình nhé.

Ngoài ra, nếu các bạn sinh viên còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hay chưa tìm được đề tài như mong muốn, và công ty bạn thực tập lại không hỗ trợ chứng từ và dấu mộc thì các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết báo cáo thực tập tại đây nhé.

===>>> Dịch vụ viết báo cáo thực tập

Table of Contents

TOP 1 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC

LỜI MỞ ĐẦU

Con người là trọng tâm của tất cả các hoạt động là con người, mọi hoạt động diễn ra cũng là nhờ con người. Để tồn tại và phát triển không có con đường nào khác là duy trì và phát triển nguồn tài nguyên nhân sự một cách hiệu quả nhất. Nhân sự sẽ quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức, của xã hội và của quốc gia. Đặc biệt, trong xu thế ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh diễn ra gay gắt và khốc liệt các doanh nghiệp để phát triển bền vững cũng là do có nguồn lực con người vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, cả về thể lực và trí lực.

Xuất phát từ vai trò vô cùng to lớn của nguồn tài nguyên con người đối với sự phát triển của thời đại nói chung, nền kinh tế của một quốc gia cũng như đối với một doanh nghiệp. Đồng thời, xuất phát từ thực trạng của đơn vị thực tập, sự thuận lợi trong lấy dữ liệu và phân tích dữ liệu và ý nghĩa vô cùng to lớn của công tác tuyển dụng nhân sự -một công tác của hoạt động quản trị nhân lực trong doanh nghiệp tôi quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần May MẶC” là chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Chuyên đề bao gồm 03 phần:

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận cung về công tác tuyển dụng nhân sự
 • Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty CP May MẶC
 • Chương 3: Hoàn thiện Công tác tuyển dụng tại Công ty CP May MẶC

Qua chuyên đề này, tôi mong rằng có thể miêu tả một cách tổng quát nhất về hoạt động sản xuất kinh doanh và toàn diện, chi tiết cụ thể hoạt động của quản trị nhân sự, đặc biệt là Công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần May MẶC, từ đó đưa ra một số biện pháp cho công tác tuyển dụng của Công ty nhằm hoàn thiện công tác này ở Công ty Cổ Phần May MẶC.

Với những kinh nghiệm và khả năng của bản thân, mặc dù hết sức cố gắng và nỗ lực song không thể không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình tìm hiểu, thu thập và phân tích tình hình hoạt động của đơn vị thực tập. Tôi xin kính mong sự tạo điều kiện và giúp đỡ của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, Thạc sỹ – Vũ Hoàng Ngân để tôi hoàn thành khoá thực tập tốt nghiệp và hoàn thiện chuyên đề thực tập của mình. Xin chân thành cảm ơn!

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT VỀ BÀI MẪU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY MAY MẶC

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG

 • Khái niệm
 • Nguyên tắc tuyển dụng
 • III. Nguồn tuyển dụng
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng
 • Quy trình tuyển dụng
 • Quy trình tuyển mộ
 • Quy trình tuyển chọn
 • ý nghĩa của công tác tuyển dụng

CHƯƠNG 2: BÀI MẪU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY  – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CTY CỔ PHẦN MAY MẶC

 • 2.1 Một số đặc điểm của công ty cổ phần may MẶC có ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ Phần May MẶC
 • 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh
 • 2.1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty
 • 2.1.2.2 Đặc điểm sản phẩm
 • 2.1.2.3 Quy trình sản xuất
 • 2.1.3 Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty
 • 2.1.4 Đặc điểm về lao động của Công ty
 • 2.1.4.1 Cơ cấu lao động theo giới
 • 2.1.4.2 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn
 • 2.1.4.3 Cơ cấu lao động theo tính chất lao động
 • 2.1.5 Thực trạng hoạt động của phòng TCHC
 • Công tác tuyển mộ và tuyển chọn
 • Các loại hợp đồng lao động
 • Tổ chức lao động và định mức lao động
 • An toàn vệ sinh lao động
 • Thù lao lao động
 • Kỷ luật lao động
 • Đào tạo nguồn nhân lực
 • 2.1.6. Kết quả sản xuất – kinh doanh
 • 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần may MẶC
 • 2.2.1 Thực trạng công tác tuyển mộ
 • 2.2.1.1 Nguyên tắc tuyển mộ
 • 2.2.1.2 Nguồn tuyển mộ
 • 2.2.1.3 Phương pháp tuyển mộ
 • 2.2.1.4 Quy trình tuyển mộ
 • 2.2.1.5 Kết quả của công tác tuyển mộ
 • 2.2.2 Thực trạng công tác tuyển chọn
 • 2.2.2.1 Nguyên tắc tuyển chọn ở Công ty
 • 2.2.2.2 Nguồn tuyển chọn
 • 2.2.2.3 Quy trình tuyển chọn
 • 2.2.2.4 Kết quả Công tác tuyển chọn
 • 2.2.3 Kết quả của Công tác tuyển dụng
 • 2.3 Các nhân tố tác động đến Công tác tuyển dụng
 • 2.3.1 Các nhân tố chủ quan
 • 2.3.2 Nhân tố khách quan
 • 2.4 Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần may MẶC

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC

 • 3.1: Định hướng phát triển của Công ty
 • 3.1.1. Định hướng chung của Công ty
 • 3.1.2. Kế hoạch quản trị nhân sự của Công ty
 • 3.1.3. Kế hoạch tuyển dụng của Công ty năm
 • 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện Công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần May MẶC
 • Thiết lập bộ phận quản trị nhân sự độc lập để tập trung mọi nỗ lực vào công tác quản trị nhân sự nói chung và công tác tuyển dụng nói riêng
 • Xây dựng kế hoạch nhân sự linh hoạt, khoa học cụ thể cho từng giai đoạn, từng thời kỳ biến công tác tuyển dụng từ thế bị động sang thế chủ động
 • Nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển toàn diện vai trò của cán bộ làm công tác tuyển dụng nói riêng, công tác quản trị nhân sự nói chung
 • Đa dạng nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng
 • Phải đánh giá sau tuyển dụng và xây dựng dự trù kinh phí cho công tác tuyển dụng
 • Xây dựng chính sách nhân sự khoa học hiệu quả
 • Tăng cường công tác chỉ đạo từ giám đốc Công ty và sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận phòng ban chức năng trong Công ty
 • Các giải pháp khác nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần May MẶC

KẾT LUẬN

Trên đây là bài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh với đề tài Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần May MẶC, với đề tài này tác giả đã đưa chúng ta đến với một công ty có thể là lớn nhất hiện nay, với ngành công nghiệp may mặc thì chủ yếu với nước ta hiện nay là một ngành với rất nhiều công nhân, và với đề tài tuyển dụng nhân sự tại công ty may mặc, tác giả đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn phần nào đó về một công ty lớn với cách tuyển dụng nhân sự như thế nào, các bạn có thể tham khảo bài viết tại đây nhé.

Ngoài ra, với bài chia sẻ tiếp theo thì dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập quản trị kinh doanh sẽ đưa đến các bạn sinh viên với đề tài tuyển dụng nhân lực tại công ty, và giới thiệu đến các bạn một quy trình tuyển dụng nhân lực một cách bài bản, và chi tiết nhất tại đề tài này nhé.

Các bạn sinh viên có thể tham khảo thêm các bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh về tuyển dụng nhân sự tại đây nhé.

===>>> Báo cáo thực tập Tuyển dụng nhân sự

TOP 2 TUYN DNG NHÂN LC TI CÔNG TY C PHN IN

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật trên toàn thế giới, các nước ngày càng phụ thuộc, tương tác lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực nên đã tạo ra quá trình toàn cầu hoá. Cùng với vốn, cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật thì NNL là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất của không chỉ quốc gia mà còn đối với mọi DN bởi vì con người là yếu tố cốt lõi có thể tạo ra vốn vật chất và vốn tài chính. Các yếu tố vật chất như máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tài chính sẽ trở nên vô dụng nếu không có bàn tay và trí tuệ của con người tác động vào. Điều này, không chỉ đúng trên bình diện toàn xã hội mà đối với mỗi DN thì cũng không thể tách rời khỏi yếu tố con người, bởi lẽ nền tảng của một DN luôn là NNL vững mạnh, có năng lực và phù hợp với các công việc của DN đó. Vậy, làm thế nào để có được NNL sáng giá?TDNL chính là hành động tiền đề để mang về cho DN những ứng cử viên tuyệt vời nhất.

TD tốt đem đến cho DN một đội ngũ nhân lực phù hợp với công việc và vị trí TD. Điều này sẽ giúp nâng cao được hiệu quả công việc, danh tiếng của DN bởi TDNL là hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng NNL của DN. Đồng thời cũng tiết kiệm được chi phí đào tạo nhân lực nếu tuyển chọn được những ứng cử viên sáng giá. TD được những người thật sự có đam mê với nghề và có xu hướng gắn bó lâu dài với DN, tránh tình trạng phải liên tục TD nhân sự mới, DN lại mất công sức và thời gian để nhân viên mới quen việc và hòa nhập được với các yếu tố văn hóa của DN…Đặc biệt, qua hoạt động TDNL mới, các chuyên gia nhân sự đánh giá đây là một sự trẻ hóa về lực lượng lao động cho DN, đem tới những luồng gió mới, những ý tưởng mới cho DN.

Như vậy, có thể thấy TDNLlà công tác vô cùng quan trọng mà DN nên chú ý đầu tư. Một kế hoạch TDNLcó chiến lược và đầu tư hợp lý sẽ đem về cho DN nguồn lao động tài giỏi. Từ đó hỗ trợ các chiến lược kinh doanh của DN đi đến thành công.

Trong thời gian làm việc tại Công ty CP In Hồng Hà, em đã nhận thấy, hoạt độngTDNL tại Công ty chưa được chú trọng và vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục. Trong những năm tới để có thể hòa nhập cùng với xu thế toàn cầu hóa ngày một phát triển mạnh mẽ và sự phát triển lên tầm cao mới trong tương lai nói riêng của Công ty thì TDNLtại Công ty cần có những thay đổi nhất định.

Nhận định được những mặt được và chưa được của hoạt động TDNLtại Công ty, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của TS. Nguyễn Đức Tĩnh, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần In Hồng Hà” làm luận văn Thạc sĩ QTNL với hi vọng nghiên cứu này sẽ giúp ích cho việc phát triển Công ty nói chung và cho hoạt động TD nói riêng của Công ty trong tương lai.

Đề cương chi tiết Bài mẫu Tuyển dụng nhân sự tại công ty

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰCTRONG DOANH NGHIỆP           

 • 1.1. Tổng quan về tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp
 • 1.1.1. Khái niệm cơ bản
 • 1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp
 • 1.1.3. Nguyên tắc tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp
 • 1.2. Nội dung tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp
 • 1.2.1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
 • 1.2.2. Tổ chức thực hiện tuyển dụng nhân lực
 • 1.2.3. Kiểm tra, đánh giá công tác tuyển dụng
 • 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp
 • 1.3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
 • 1.3.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
 • 1.4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả của tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp
 • 1.5. Kinh nghiệm tuyển dụng nhân lực của một số công ty
 • 1.5.1. Kinh nghiệm tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần In Công Đoàn Việt Nam
 • 1.5.2. Kinh nghiệm tuyển dụng nhân lực của Công ty In Tân Nhật Minh

CHƯƠNG 2: BÀI MẪU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HỒNG HÀ – THỰC TRẠNG

 • 2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần In Hồng Hà
 • 2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
 • 2.1.3. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần In Hồng Hà
 • 2.1.4. Đặc điểm lao động của Công ty Cổ phần In Hồng Hà
 • 2.2. Thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần In Hồng Hà
 • 2.2.1. Thực trạng về xây dựng kế hoạch tuyển dụng
 • 2.2.2. Thực trạng về tổ chức thực hiện tuyển dụng của Công ty Cổ phần In Hồng Hà
 • 2.2.3. Thực trạng về kiểm tra, đánh giátuyển dụng của Công ty
 • 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần In Hồng Hà
 • 2.3.1. Nhân tố bên trong Công ty
 • 2.3.2. Nhân tố bên ngoài
 • 2.4. Đánh giá chung về tuyển dung nhân lực tại Công ty Cổ phần In Hồng Hà
 • 2.4.1. Những kết quả đạt được
 • 2.4.2. Những tồn tại, hạn chế

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNGTY CỔ PHẦN IN HỒNG HÀ

 • 3.1. Phương hướng phát triển của công ty Cổ phần in Hồng Hà
 • 3.1.1. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
 • 3.1.2. Phương hướng, mục tiêu tuyển dụng nguồn nhân lực của Công ty
 • 3.2. Giải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần In Hồng Hà
 • 3.2.1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu tuyển dụng
 • 3.2.2. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần In Hồng Hà
 • 3.2.3. Hoàn thiện công tác phân tích, đánh giá công việc làm cơ sở bố trí, sử dụng nguồn nhân lực một cách hợp lý
 • 3.2.4. Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động để thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao
 • 3.2.5. Nâng cao chất lượng bộ phận tuyển dụng nhân lực của công ty
 • 3.3. Một số đề xuất, khuyến nghị

KẾT LUẬN

Với đề tài này mà dịch vụ viết báo cáo thực tập không phải giới thiệu đến các bạn sinh viên một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp nữa, mà là giới thiệu đến các bạn sinh viên một trường hợp ngoại lệ đó là một bài luận văn thạc sĩ, tác giả đã giới thiệu đến cho chúng ta về đề tài Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần In Hồng Hà, tác giả đã hoàn thiện bài luận văn này với 3 chương như một bài báo cáo bình thường, tuy nhiên để hoàn thiện được một bài luận văn này tác giả đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm bài, cũng như gặp với giáo viên trao đổi rất nhiều lần mới hoàn thiện xong được một bài luận văn thạc sĩ và bảo vệ thành công vào năm 2016, các bạn cùng tham khảo nhé.

TOP 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM – DV XNK HOÀNG GIA PHÁT

Lời mở đầu

 1. Lý do chọn đề tài

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, khi Việt Nam đang là thành viên chính thức của khối mậu dịch thương mại tự do AFTA, tổ chức thương mại thế giới WTO, hiệp hội các nước Đông Nam Á và đã bình thường hoá quan hệ thương mại với Mỹ. Đây sẽ là cơ hội nhưng cũng là sự thách thức rất lớn cho nền kinh tế còn non trẻ của nước nhà.

Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng thì nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó phải biết phát huy nguồn lực của mình mới có thể đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển lâu dài. Một trong những nguồn lực quan trọng và cần thiết nhất của một doanh nghiệp đó là nguồn lực nhân sự – nguồn lực con người. Tất cả mọi hoạt động của một doanh nghiệp đều qua tay của con người, của những nhà quản trị, của các công nhân. Do vậy, nếu phát huy tốt nguồn lực này thì sẽ là một lợi thế rất lớn của doanh nghiệp trên thương trường.

Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết khai thác nguồn lực này có hiệu quả nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao chất lượng trong công tác quản trị nhân sự, công tác tuyển dụng nhân sự – “đầu vào” để có một nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức,… phải được đặt lên hàng đầu.

Là một sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, trước thực trạng trên, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH TM – DV – XNK Hoàng Gia Phát

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Bài mẫu Tuyển dụng nhân sự tại công ty

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
 • 1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp
 • 1.1.2.2. Đối với lao động
 • 1.1.2.3. Đối với xã hội
 • 1.1.3. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự và các nội dung khác của quản trị nhân sự
 • 1.1.3.1. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự và bố trí sử dụng lao động
 • 1.1.3.2.  Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự với đào tạo và phát triển nhân sự
 • 1.1.3.3. Mối quan hệ giữa tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự
 • 1.2. Các nguồn tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
 • 1.2.1. Nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp
 • 1.2.2. Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp
 • 1.3. Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
 • 1.3.1. Chuẩn bị tuyển dụng
 • 1.3.2. Thông báo tuyển dụng
 • 1.3.3. Thu nhận và xử lý hồ sơ
 • 1.3.4. Phỏng vấn sơ bộ
 • 1.3.5. Kiểm tra, trắc nghiệm
 • 1.3.6. Phỏng vấn lần hai
 • 1.3.7. Điều tra, xác minh lý lịch
 • 1.3.8. Ra quyết định tuyển dụng
 • 1.3.9. Khám sức khỏe
 • 1.3.10. Bố trí công việc
 • 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân sự
 • 1.4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
 • 1.4.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp

CHƯƠNG II: BÀI MẪU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠI CTY HOÀNG GIA PHÁT

 • 2.1. Giới thiệu về công ty TNHH TM – DV – XNK Hoàng Gia Phát
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2. Những dịch vụ của công ty
 • 2.1.3. Nhiệm vụ và phương châm hoạt động của công ty
 • 2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức công ty
 • 2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
 • 2.1.5. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong ba năm trở lại đây
 • 2.1.5.1. Phân tích tình hình tài chính của công ty
 • 2.1.5.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong ba năm gần đây
 • 2.1.5.3. Đánh giá thị phần chia theo khách hàng
 • 2.1.5.4. Chất lượng về sản phẩm dịch vụ
 • 2.1.6. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng lao động của công ty trong thời gian qua
 • 2.1.6.1. Tổng số lao động và cơ cấu lao động của công ty
 • 2.1.6.1.1. Tổng số lao động
 • 2.1.6.1.2. Cơ cấu lao động theo tính chất lao động
 • 2.1.6.1.3. Cơ cấu lao động theo giới tính
 • 2.1.6.1.4. Cơ cấu lao động theo độ tuổi
 • 2.1.6.2. Trình độ lao động của công ty trong 3 năm qua
 • 2.1.6.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của công ty
 • 2.2. Thưc trạng công tác tuyển dụng nhân sự Công ty
 • 2.2.1. Công tác tuyển dụng nhân viên
 • 2.2.1.1. Các tiêu chí tuyển chọn nhân sự
 • 2.2.1.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự
 • 2.2.2. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua
 • 2.2.3. Đánh giá về công tác tuyển dụng nhân sự của công ty thông qua nguồn tuyển dụng
 • 2.2.3.1. Nguồn tuyển dụng bên trong của công ty
 • 2.2.3.2. Nguồn tuyển dụng bên ngoài của công ty
 • 2.2.4. Đánh giá về công tác tuyển dụng nhân sự của công ty thông qua quy trình tuyển dụng nhân sự
 • 2.2.4.1. Xác định nhu cầu
 • 2.2.4.2. Tìm kiếm ứng viên
 • 2.2.4.3. Đánh giá lựa chọn
 • 2.2.4.4. Phỏng vấn ứng viên
 • 2.2.4.5. Quyết định tuyển dụng
 • 2.2.4.6. Hướng dẫn hội nhập
 • 2.2.5. Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty
 • 2.2.5.1. Những ưu điểm
 • 2.2.5.2. Nhược điểm và nguyên nhân tồn tại trong công tác tuyển dụng nhân sự

CHƯƠNG III: BÀI MẪU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

 • 3.1. Phương hướng kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực của công ty Hoàng Gia Phát trong thời gian tới
 • 3.1.1. Phương hướng kinh doanh
 • 3.1.2. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian tới
 • 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Hoàng Gia Phát
 • 3.2.1. Các giải pháp chủ yếu
 • 3.2.1.1. Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng
 • 3.2.1.2. Đổi mới quy trình tuyển dụng
 • 3.2.2. Một số giải pháp khác
 • 3.3 Kiến nghị và đề xuất

Kết luận

Trên đây là bài mẫu tuyển dụng nhân sự tại công ty mình muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên tham khảo, ở bài viết này mình có chia sẻ đến các bạn sinh viên đó là lời mở đầu, và đề cương chi tiết của bài MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM – DV XNK HOÀNG GIA PHÁT , với bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này tác giả có đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty, nếu như các bạn muốn biết chi tiết thì có thể tải miễn phí bài báo cáo này về để tham khảo thêm nhé.

Ngoài ra, bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn sinh viên về một bài mẫu tuyển dụng nhân sự tại công ty khác, với bài này thì sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về cách tuyển dụng cũng như cách thức đào tạo nhân sự một cách bài bản hơn các bạn nhé.

Ngoài tuyển dụng nhân sự ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm những bài báo cáo thực tập về đào tạo tại đây nhé.

===>>> Báo cáo thực tập Đào tạo nhân sự

TOP 4 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ CÀ MAU

PHẦN MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài

Tuyển dụng nhân sự là một trong những phương pháp  chủ yếu của nhà quả lý và cũng là nền tảng vững chắc cho một công ty hay một tổ chức. Hầu hết công ty muốn phát triển bền vững thì quy trình tuyển dụng nhân sự được xem là một đánh giá rất quan trọng vì con người họ có những tài năng và tính nhạy bén mà mấy móc không thể nào hoàn thiện được. Máy móc có thể điều khiển thời gian hay năng suất nhưng không thể nào thay thế cho con người, cũng như công ty muốn phát triển trên mọi mặt thì việc tuyển dụng nhân sự là một công việc chủ chốt nhất. Vì con người có những phát minh, sáng tạo, mới tạo ra được những thứ máy móc để làm công việc nặng nhọc để thay thế cho con người.

Xuất phát từ vai trò của công tác tuyển dụng nhân sự em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại Tập Đoàn thủy sản Minh Phú Cà Mau” nhằm để tìm hiểu, nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm để năng cao hiệu quả cho việc công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty.

2.Mục tiêu nghiên cứu

2.1 Mục tiêu chung

Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại Tập Đoàn thủy sản Minh Phú Cà Mau.

2.2 Mục tiêu cụ thể

 • – Xác định cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân sự tại doanh nghiệp.
 • – Tìm hiểu quy trình tuyển dụng nhân sự của Tập Đoàn thủy sản Minh Phú Cà Mau.
 • – Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại Tập Đoàn thủy sản Minh Phú Cà Mau..

3.Phương pháp và phạm vi nghiên cứu

 • – Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp quan sát và phỏng vấn, phân tích, đánh giá, tổng hợp số liệu từ thực tế quá trình tuyển dụng nhân sự của Tập Đoàn thủy sản Minh Phú Cà Mau.
 • – Phạm vi nghiên cứu: Số liệu của Tập đoàn thủy sản Minh Phú do công ty cung cấp từ năm 2019 đến 2021.

4.Kết cấu đề tài

Đề tài thực hiện gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận chung về việc tuyển dụng nhân sự
 • Chương 2: Giới thiệu về Tập đoàn thủy sản Minh Phú
 • Chương 3: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự và đề ra các giải pháp hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại Tập đoàn thủy sản Minh Phú Cà Mau.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI MẪU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY THỦY SẢN

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

 • 1.1. Những khái niệm và thuật ngữ về tuyển dụng nhân sự
 • 1.1.1. Tuyển dụng
 • 1.1.2. Tuyển mộ
 • 1.1.3. Tuyển chọn
 • 1.2. Cơ sở của việc tuyển dụng nhân sự
 • 1.3. Phương pháp và nguồn tuyển dụng
 • 1.3.1. Nguồn tuyển dụng nhân sự
 • 1.3.2. Phương pháp tuyển dụng nhân sự
 • 1.4. Quy trình tuyển dụng nhân sự
 • 1.4.1. Các bước của quy trình tuyển dụng
 • 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự
 • 1.5.1. Yếu tố thuộc về tổ chức
 • 1.5.2. yếu tố thuộc về môi trường
 • 1.6. Đánh giá hiệu quả hoạt động tuyển dụng

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ CÀ MAU

 • 2.1. Tóm lượt quá trình hình thành và phát triển Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
 • 2.1.1. Tổng quan về công ty
 • 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn
 • 2.2.1. Chức năng hoạt động của Tập đoàn
 • 2.2.2. Lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn:
 • 2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
 • 2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú từ năm 2019 – 2021

CHƯƠNG III: BÀI MẪU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VÀ ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ CÀ MAU

 • 3.1. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
 • 3.1.1. Khái quát chung về điều kiện, yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Cà Mau
 • 3.1.2. Cơ sở tuyển dụng tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Cà Mau:
 • 3.1.3. Nguồn và phương pháp tuyển dụng tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Cà Mau:
 • 3.1.4. Quy trình tuyển dụng tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Cà Mau:
 • 3.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Cà Mau:
 • 3.2. Đánh giá công tác tuyển dụng tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Cà Mau:
 • 3.2.1. Những ưu điểm công tác tuyển dụng:
 • 3.2.2. Những hạn chế của công tác tuyển dụng:
 • 3.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế tuyển dụng:
 • 3.3. Các giải pháp hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Cà Mau:
 • 3.3.1. Phân tích công việc và xây dựng bảng mô tả công việc:
 • 3.3.2. Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự:
 • 3.3.3. Xây dựng quy trình tuyển dụng nhân sự:
 • 3.4. Kết luận và kiến nghị về công tác tuyển dụng tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Cà Mau:
 • 3.4.1. Kết luận:
 • 3.4.2. Kiến nghị:

Để hoàn thiện một bài báo cáo thực tập có lẽ đối với nhiều bạn sinh viên chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên để có thể làm được một bài báo cáo thì cũng không phải là quá khó khăn, vì đã có nhiều bạn khóa trước đã làm bài và đạt điểm cao, với đề tài HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ CÀ MAU, với đề tài này thì các bạn sinh viên cũng đang thực tập tại công ty thủy sản, hải sản thì đúng là một điều tuyệt vời, vì đã đúng với đề tài bạn chọn, hay các bạn sinh viên làm ở công ty khác thì vẫn áp dụng được nhé.

TOP 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ THẮNG

LỜI MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Việt Nam đang chuyển mình với những bước tiến mới, những thành tựu mới cả về văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội. Hòa mình vào sự phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển nhất định phải xây dựng cho mình các yếu tố tiềm lực vững vàng như vốn, công nghệ, tài nguyên, đặc biệt là con người. Nguồn nhân lực trong mọi tổ chức đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của một tổ chức. Một nhà quản trị giỏi là một nhà quản trị biết cách dùng người, biết cách lựa chọn đúng người làm đúng việc và đúng vị trí. Vì vậy công tác quản trị nhân sự nói chung và công tác tuyển dụng nói riêng giữ một vị trí rất quan trọng trong sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực đầu vào cao sẽ nâng cao được chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai và hiệu quả quản lý nhân sự của mỗi tổ chức. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào, lãnh đạo nào cũng thấy được tầm quan trọng và biết cách thực hiện tốt công tác đó.

Vì vậy tôi chọn đề tài nghiên cứu: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ THẮNG”. Qua nghiên cứu, tôi thấy được sự giống và khác nhau giữa lý thuyết đã được học và nghiệp vụ tuyển dụng thực tế cũng như những điểm mạnh và những điểm yếu còn tồn tại, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn quy trình tuyển dụng này.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI MẪU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Khái niệm, vai trò và ý nghĩa tuyển dụng nhân sự
 • 1.1.1.Khái niệm về tuyển dụng
 • 1.1.2.Vai trò về tuyển dụng
 • 1.1.3. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự
 • 1.1.3.1. Đối với doanh nghiệp
 • 1.1.3.2. Đối với lao động
 • 1.1.3.3. Đối với xã hội
 • 1.2 Nội dung của công tác tuyển dụng
 • 1.2.1. Các nguồn tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
 • 1.2.1.1. Nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp
 • 1.2.1.2. Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp
 • 1.2.2 Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
 • 1.2.2.1. Chuẩn bị tuyển dụng
 • 1.2.2.2. Thông báo tuyển dụng
 • 1.2.2.3. Thu nhận và xử lý hồ sơ
 • 1.2.2.4. Phỏng vấn sơ bộ
 • 1.2.2.5. Kiểm tra, trắc nghiệm.
 • 1.2.2.6. Phỏng vấn lần hai.
 • 1.2.2.7. Xác minh, điều tra
 • 1.2.2.8. Ra quyết định tuyển dụng
 • 1.2.2.9. Khám sức khỏe
 • 1.2.2.10. Bố trí công việc
 • 1.3.Xác định chi phí tuyển dụng

CHƯƠNG 2: BÀI MẪU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY THỰC TRẠNG

 • 2.1.Giới thiệu về công ty TNHH tư vấn xây dựng Hà Thắng
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty:
 • 2.1.2 Địa vị pháp lý và nhiệm vụ kinh doanh:
 • 2.1.2.1.Địa vị pháp lý:
 • 2.1.2.2.Nhiệm vụ kinh doanh:
 • 2.1.3 Các nguồn lực chủ yếu:
 • 2.1.3.1. Tài chính:
 • 2.1.3.2 Nguồn nhân lực tại công ty :
 • 2.1.4 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ:
 • 2.1.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
 • 2.1.4.2.Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
 • 2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2019 – 2021)
 • 2.2.Thực trạng quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hà Thắng
 • 2.2.1.Quy trình tuyển dụng đối với công nhân:
 • 2.2.2.Quy trình tuyển dụng đối với nhân viên văn phòng:
 • 2.2.3. Thực trạng công tác tuyển dụng:
 • 2.2.3.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng:
 • 2.2.3.2 Lập kế hoạch nguồn tuyển dụng:
 • 2.2.3.3 Thông báo tuyển dụng:
 • 2.3 Nhận xét:
 • 2.3.1 Ưu điểm:
 • 2.3.2 Nhược điểm:

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ THẮNG ĐẾN NĂM 2021

 • 3.1 Phương hướng, mục tiêu tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới
 • 3.2.Một số giải pháp cải thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hà Thắng đến năm 2021
 • 3.2.1.Đa dạng hóa các hình thức thông báo tuyển dụng
 • 3.2.2.Đa dạng hóa phương pháp tuyển dụng
 • 3.2.3.Khai thác hiệu quả nguồn tuyển dụng nội bộ
 • 3.2.4.Nâng cao chất lượng tuyển dụng
 • 3.2.5. Một vài giải pháp khác
 • Đánh giá sau mỗi đợt tuyển dụng:
 • Hoàn thiện bản tiêu chuẩn công việc và bản mô tả công việc:
 • Nâng cao năng lực đội ngũ chuyên trách về công tác tuyển dụng
 • Xây dựng chính sách dự phòng nhân sự
 • 3.3.Một số đề xuất, kiến nghị:

KẾT LUẬN

Để hoàn thiện được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh, thì phải có rất nhiều yếu tố, bao gồm công ty, xin số liệu báo cáo kinh doanh ít nhất là 3 năm, hay bạn có thể gặp được một giáo viên hướng dẫn có tâm, thì sẽ giúp bài làm của bạn dễ đạt kết quản cao hơn. Tuy nhiên việc lựa chọn một đề tài báo cáo thực tập cũng là một vấn đề khó khăn với nhiều bạn sinh viên, thì ở bài chia sẻ này mình có giới thiệu đến các bạn sinh viên đề tài đó là: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ THẮNG, các bạn cùng tham khảo bài mẫu tuyển dụng nhân sự tại công ty này nhé.

TOP 6 CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI NHÀ HÀNG TRỰC THUỘC OLALANI RESORT ĐÀ NẴNG

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt, con đường duy nhất để các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển là phải kinh doanh có hiệu quả.

Muốn làm được điều đó doanh nghiệp phải sử dụng có hiệu quả tất cả các nguồn tài nguyên trong doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn nhân lực vì khi mà công nghệ phát triển như vũ bão thì khoảng cách về công nghệ không còn là sự khác biệt lớn giữa các doanh nghiệp và nguồn nhân lực chính là yếu tố quan trọng có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế tri thức, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp để có được nguồn nhân lực chất lượng cao trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Vấn đề làm sao để thu hút và giữ chân nhân tài, làm sao để phát huy hết năng lực của nhân viên, đang được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Công ty Cổ Phần Mỹ Phát mặc dù đã có nhiều chính sách nhằm khuyến khích, động viên nhân viên làm việc, tuy nhiên vẫn chưa được thành công như mong đợi.

Trên tinh thần đó em tiến hành nghiên cứu đề tàiCông tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự tại nhà hàng trực thuộc OLALANI Resort Đà Nẵng nhằm tìm hiểu rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động và thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho các cán bộ công nhân viên tại công ty. Từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm khuyến khích, động viên họ làm việc tích cực hơn, phát huy hết năng lực của mình.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI MẪU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY NHÀ HÀNG

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TRONG KINH DOANH NHÀ HÀNG

 • 1.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh nhà hàng
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Đặc điểm
 • 1.2. Khái quát về công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự
 • 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm
 • 1.2.2. Mục tiêu của công tác tuyển dụng và đãi ngộ trong nhà hàng
 • 1.2.3. Ý nghĩa  của công tác tuyển dụng và đãi ngộ
 • 1.2.4. Mối quan hệ trong tuyển dụng và đãi ngộ
 • 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự
 • 1.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng
 • 1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ
 • 1.4. Công tác tuyển dụng và đãi ngộ trong kinh doanh nhà hàng
 • 1.4.1. Công tác tuyển dụng
 • 1.4.2. Công tác đãi ngộ nhân sự

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI NHÀ HÀNG TRỰC THUỘC OLALANI RESORT ĐÀ NẴNG

 • 2.1. Tổng quan về nhà hàng
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ
 • 2.1.3. Mục tiêu và chiến lược kinh doanh nhà hàng
 • 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của nhà hàng
 • 2.2. Thực trạng về nhân sự của nhà hàng
 • 2.2.1. Tình hình nhân sự của nhà hàng trong thời gian qua
 • 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự tại nhà hàng
 • 2.3.1. Yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng
 • 2.3.2.Yếu tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ
 • 2.4. Công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự tại nhà hàng
 • 2.4.1. Công tác tuyển dụng nhân sự
 • 2.4.2. Công tác đãi ngộ nhân sự
 • 2.5. Đánh giá công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự tại nhà hàng
 • 2.5.1. Những kết quả đạt được
 • 2.5.2. Những tồn tại cần khắc phục

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI NHÀ HÀNG TRỰC THUỘC OLALANI RESORT

 • 3.1. Một số giải pháp mang tính đề xuất
 • 3.1.1. Đối với công tác tuyển dụng
 • 3.1.2. Đối với công tác đãi ngộ
 • 3.2. Kiến nghị
 • 3.2.1. Đối với nhà hàng
 • 3.2.2. Đối với nhà nước

Kết Luận

Ở bài chia sẻ cuối này thì dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập quản trị kinh doanh sẽ giới thiệu đến các bạn sinh viên về một khách sạn, tuy nhiên với bài báo cáo thực tập này mình sẽ giới thiệu đến các bạn sinh viên về công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự tại nhà hàng, với đề tài này tác giả đã gặp rất nhiều khó khăn khi gặp phải giáo viên cực kỳ khó, những lúc sửa bài đề là một cực hình, tuy nhiên tác giả đã cố gắng rất nhiều và đã hoàn chỉnh bài và đạt điểm rất cao, các bạn cùng tham khảo bài mẫu tuyển dụng nhân sự tại công ty nhà hàng này nhé.

Contact Me on Zalo