Chọn Lọc 6 Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty

Rate this post

Chia sẻ Chọn Lọc 6 Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty cho các bạn sinh viên cùng nhau tham khảo nhé, để làm được một bà báo cáo thực tập thì cần nhất vẫn là việc lựa chọn được một đề tài hay và dễ làm. Tuy nhiên nhiều bạn lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu, và gặp khó khăn khi không có bài mẫu nào để tham khảo. Và không để các bạn sinh viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đề tài, cũng như bài mẫu nữa thì các bạn có thể tham khảo Chọn Lọc 6 Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty dưới đây nhé.

Table of Contents

BÀI 1: ĐỀ TÀI: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LỜI MỞ ĐẦU

Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường và thực hiện nền kinh tế mở. Sự chuyển mình sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Cùng với sự bung ra của mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp không còn giữ được thế độc quyền như trước, mà để tồn tại cũng như thể hiện được vai trò chủ đạo của mình trong nền kinh tế quốc dân các doanh nghiệp phải xác định được chỗ đứng của mình, nắm bắt được sự tác động của môi trường kinh doanh và mọi thời cơ để kinh doanh có hiệu quả.

Để thích nghi với cơ chế thị trường, mỗi doanh nghiệp phải tìm ra đáp án của 3 vấn đề kinh tế lớn đó là : Sản xuất cái gì ? Sản xuất như thế nào ? Sản xuất cho ai ? phù hợp với năng lực và ngành nghề của mình . Điều quan trọng nhất là làm thế nào để đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của thị trường. Đó là vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp. Đó cũng chính là lí do tại sao mỗi doanh nghiệp phải lựa chọn cho mình một phương án sản xuất tối ưu .

Có thể nói, kế hoạch hoá là một công cụ chủ yếu, hữu hiệu để doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển của mình và trong đó việc lập kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp đóng góp một phần quan trọng vào thành công của doanh nghiệp. Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện đổi mới công tác kế hoạch, đặc biệt là lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều vấn đề cần bàn bạc và tiếp tục được hoàn thiện trên nhiều phương diện từ nhận thức của người làm kế hoạch đến phương pháp nội dung làm kế hoạch.

Công ty Xây dựng cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật (Cometco) là một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Trong những năm qua công ty đã có những thành công nhất định trong sản xuất kinh doanh. Đó là sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty mặt khác cũng là do lãnh đạo công ty đã hiểu được công tác lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có vai trò quan trọng như thế nào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy em đã đi sâu nghiên cứu và lựa chọn đề tài: “Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật”

Em mong rằng đề tài này trước hết có thể giúp bản thân mình tổng hợp được tất cả những kiến thức đã học được và sau đó có thể phần nào giúp ích cho quá trình đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Ngoài lời mở đầu và kết luận bố cục của đề tài gồm 3 chương:

 • Chương 1: Lý luận chung về lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
 • Chương 2: Thực trạng tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty Xây dựng cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật
 • Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại công ty Xây dựng cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật

Song do thời gian có hạn và sự nhận thức còn hạn chế, kinh nghiệm còn chưa có nên bài viết của em chắc chắn còn không ít khiếm khuyết. Vì vậy em rất mong nhận được sự góp ý chỉ bảo của các thầy cô giáo, các đồng chí lãnh đạo cùng các cán bộ công nhân viên trong Công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn ./.

Chọn Lọc 6 Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty
Chọn Lọc 6 Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Chương 1: Lý luận chung về lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

 • 1.1. Doanh nghiệp xây dựng và vị trí của doanh nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân
 • 1.1.1. Doanh nghiệp xây dựng và phân loại doanh nghiệp xây dựng
 • 1.1.2. Vị trí của doanh nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân
 • 1.1.3. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng
 • 1.2. Tổng quan về kế hoạch hoá
 • 1.2.1. Khái niệm kế hoạch hoá
 • 1.2.2. Nguyên tắc lập kế hoạch của các doanh nghiệp xây dựng
 • 1.2.3. Phân loại kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng
 • 1.2.3.1. Phân loại theo thời gian thực hiện kế hoạch
 • 1.2.3.2. Phân loại theo nội dung công việc sản xuất – kinh doanh
 • 1.2.3.3. Phân loại theo nguồn vốn xây dựng công trình
 • 1.2.3.4. Phân loại theo đối tượng kế hoạch
 • 1.2.4. Nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng
 • 1.2.4.1. Kế hoạch tìm kiếm hợp đồng xây dựng, tranh thầu và marketing
 • 1.2.4.2. Kế hoạch thực hiện xây dựng theo từng hợp đồng
 • 1.2.4.3. Kế hoạch năm Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty
 • 1.2.5. Ý nghĩa và vai trò của kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
 • 1.2.6. Phương pháp lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
 • 1.2.6.1. Những căn cứ để lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp xây lắp
 • 1.2.6.2. Nhiệm vụ và nguyên tắc lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
 • 1.2.6.3. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất
 • 1.2.6.4. Nội dung và trình tự lập kế hoạch sản xuất
 • 1.2.6.5. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
 • 1.2.7. Giá trị tổng sản lượng
 • 1.2.7.1. Phương pháp tính giá trị sản lượng xây lắp
 • 1.2.7.2. Giá trị sản lượng các hoạt động khác

Chương 2: Thực trạng tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật (Cometco)

 • 2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật (Cometco)
 • 2.1.1. Nhiệm vụ và mô hình tổ chức quản lý của Công ty
 • 2.1.2. Khái quát hoạt động của Công ty
 • 2.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty
 • 2.2.1. Đánh giá chung Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty
 • 2.2.2. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật
 • 2.2.2.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ và nội dung phân tích
 • 2.2.2.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020
 • 2.2.3. Đánh giá chung thực trạng tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm của Công ty

Chương 3: Lập kế hoạch sản xuất – tiêu thụ sản phẩm và xác định nhu cầu đảm bảo kế hoạch cho năm 2021

 • 3.1.    Lập kế hoạch sản xuất – tiêu thụ sản phẩm năm 2021
 • 3.1.1. Nhiệm vụ sản xuất năm 2021
 • 3.1.2. Lập bảng danh mục công trình thi công và giá trị sản lượng năm 2021
 • 3.1.3. Lập bảng danh mục công trình và tiến độ thi công năm 2021
 • 3.1.4. Lập bảng khối lượng công tác năm 2021
 • 3.1.5. Lập bảng phân khai khối lượng
 • 3.1.6. Lập bảng nghiệm thu bàn giao, tiêu thụ sản phẩm
 • 3.1.7. Xác định nhu cầu nhân công – vật tư và máy thi công
 • 3.1.8. Tổng hợp nhu cầu nhân công – vật tư – máy thi công
 • 3.2. Các biện pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty
 • 3.2.1. Tích cực tìm kiếm điều tra các gói thầu và mở rộng thị trường
 • 3.2.2. Công tác khoa học kỹ thuật và nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các công trình
 • 3.2.3. Tăng cường công tác huy động và thu hồi vốn đầu tư
 • 3.2.4. Nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành Công ty
 • 3.1.5. Nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong Công ty

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

BÀI 2: PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CHO DÒNG SẢN PHẨM NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI BẠCH MÃ

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

 1. Lý do chọn đề tài

Trong xu thế phát triển kinh tế, xã hội ngày nay, người tiêu dùng ngày cang quan tấm hơn đến sức khỏe. Đặc biệt về nguồn nước, nước sạch được chú trọng nhiều hơn, đó là lý do mà thị trường nước uống đóng chai ngày càng phát triển. Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty

Trên thị trường nước uống hiện nay có vô số những loạt đồ uống có ga chưa đạt tiêu chuẩn, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Theo thống kê từ các bệnh viện, ngày càng có nhiều người mắc bệnh béo phì, bệnh ung thư do sử dụng nước có chất bảo quản, …. Để bảo vệ sức khỏe của mình, người tiêu dùng đã lựa chọn sử dụng các loại nước uống đóng chai, nước uống không có chất bảo quản được sản xuất từ các dây chuyền nước uống đóng chai và bình. Như vậy có thể nói là nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân ngày càng tăng do nhiều lý do khác nhau: đảm bảo sức khỏe, tiện lợi, giảm thiểu thời gian,…. Nhu cầu tiêu thụ nước uống đóng chai càng lớn thì càng mở ra cơ hội để cho các nhà đầu tư tập trung phát triển sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai. Nắm bắt được nhu cầu trên rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất nước uống đóng chai để phục vụ cho thị trường.

Ngoài ra nước uống đóng chai là nguồn thực phẩm và giải khát quan trọng nhất đối với con người. Nước là một phần thiết yếu của sự sống 70% cơ thể chúng ta là nước. Chính vì điều đó Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai Bạch Mã đã cho ra đời sản phẩm nước uống đóng chai Bạch Mã từ năm 2004, qua hàng năm sản lượng bán càng tăng lên, nhưng đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường liệu sản phẩm này có đứng vững được, việc xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường cho thấy việc phát triển thị trường tiêu thụ là một yêu cầu cấp thiết đối với sản phẩm nước uống đóng chai Bạch Mã. Chính vì điều đó Xí nghiệp luôn cố gắng phát triển dòng sản phẩm nước đóng chai Bạch Mã nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và tham gia cạnh tranh với các công ty đang sản xuất kinh doanh sản phẩm cùng loại trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Với tình hình thực tế đó, việc tang cường phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm là một vấn đề bức thiết đối với Xí nghiệp. Làm tốt được việc này, Xí nghiệp có thể tăng quy mô kinh doanh, tăng thị phần và nâng cao khả năng cạnh tranh. Nhận thức được điều đó, chúng tôi đã lựa chọn đề tài: “PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CHO DÒNG SẢN PHẨM NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI BẠCH MÔ với mong muốn đề tài có thể đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của Xí nghiệp.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TIÊU THỤ SẢN PHẨM

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

 • Lý do chọn đề tài
 • Mục tiêu nghiên cứu:
 • 2.1. Mục tiêu tổng quát:
 • 2.2. Mục tiêu cụ thể:
 • Đối tượng nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu:
 • Phương pháp nghiên cứu
 • 5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
 • 5.2. Thiết kế nghiên cứu
 • 5.3. Phương pháp chọn mẫu và cỡ mẫu
 • 5.4. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
 • Kết cấu của đề tài Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty
 • PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 • 1.1 Cơ sở lý luận
 • 1.1.1 Các khái niệm cơ bản về thị trường và phát triển thị trường
 • 1.1.1.1 Khái niệm về thị trường và phát triển thị trường
 • 1.1.1.2 Chức năng của thị trường
 • 1.1.1.3 Vai trò của thị trường
 • 1.1.1.4 Các hình thức phát triển thị trường
 • 1.1.2 Nội dung hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
 • 1.1.2.1 Nghiên cứu thị trường
 • 1.1.2.2 Xây dựng chính sách Marketing hỗn hợp
 • 1.1.2.2.1 Chính sách sản phẩm
 • 1.2 Cơ sở thực tiễn
 • 1.2.1Thị trường tiêu thụ của các sản phẩm nước uống đóng chai trên thị trường Việt Nam

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI BẠCH MÃ TẠI THỊ TRƯỜNG THỪA THIÊN HUẾ

 • 2.1 Giới thiệu về Công ty và Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai Bạch Mã
 • 2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế
 • 2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.1.3 Lĩnh vực kinh doanh Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty
 • 2.1.2 Giới thiệu về Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai Bạch Mã thuộc Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế
 • 2.1.2.1Thông tin chungcủa Xí nghiệp
 • 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.2.3 Tình hình lao động tại Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai Bạch Mã giai đoạn 2019 – 2021
 • 2.1.2.4 Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp
 • 2.1.2.5 Quy mô vốn
 • 2.1.2.6 Quy trình sản xuất sản phẩm nước uống đóng chai Bạch Mã
 • 2.1.2.7 Kết quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai Bạch Mã giai đoạn 2019 – 2021
 • 1.2 Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ nước uống đóng chai Bạch Mã
 • 1.2.1 Hệ thống kênh phân phối và chính sách phân phối
 • 2.2.1.1 Kênh phân phối
 • 1.2.1.2 Mạng lưới phân phối
 • 1.2.1.3 Chính sách hỗ trợ trung gian phân phối
 • 2.2.2 Đánh giá tình hình thị trường tiêu thụ nước uống đóng chai Bạch Mã
 • 2.2.2.1 Thị trường mục tiêu và khách hàng mục tiêu
 • 2.2.2.2 Tình hình thị trường tiêu thụ nước uống đóng chai Bạch Mã giai đoạn 2019 – 2021
 • 2.2.2 Đối thủ cạnh tranh Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty
 • 2.3 Phân tích ý kiến của khách về chính sách phân phối và tiêu thụ sản phẩm mà Xí nghiệp đã thực hiện
 • 2.3.1 Đánh giá của khách hàng cá nhân
 • 2.3.1.1 Đặc điểm mẫu điều tra
 • 2.3.1.2 Đặc điểm hành vi tiêu dùng của khách hàng cá nhân
 • 2.3.1.3 Đánh giá của khách hàng về chính sách Marketing – mix hỗ trợ cho việc tiêu thụ nước uống đóng chai Bạch Mã
 • 2.3.2 Đánh giá của khách hàng là đại lý
 • 2.3.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra
 • 2.3.2.2 Đặc điểm hành vi mua của khách hàng là đại lý
 • 2.3.2.3 Đánh giá của đại lý về chính sách Marketing

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI BẠCH MÃ

 • 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp
 • 3.1.1 Đánh giá chung về thị trường tiêu thụ nước uống đóng chai Bạch Mã
 • 3.1.2 Định hướng phát triển của Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai Bạch Mã trong thời gian sắp tới
 • 3.1.3 Phân tích ma trận SWOT Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty
 • 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ nước uống đóng chai Bạch Mã
 • 3.2.1 Tăng cường các hoạt động nghiên cứu thị trường
 • 3.2.2 Hoàn thiện chính sách Marketing – mix
 • 3.2.3 Tổ chức đào tạo đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực
 • 3.2.4 Xây dựng bộ máy tổ chức chuẩn

KẾT LUẬN

BÀI 3: Một số giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Lan Phố

LỜI MỞ ĐẦU

Thông qua việc tìm hiểu công tác tiêu thụ sản phẩm gạch tuynel của công ty TNHH Lan Phố, ta đã phần nào thấy được thực trạng sản xuất gạch nói riêng và ngành xây dựng nói chung. Những năm gần đây do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm cho tất cả các ngành nghề kinh doanh trở nên ảm đảm, khó khăn, trong đó có cả ngành VLXD. Nhưng nhìn vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Lan Phố ta đã thấy được sự khởi sắc trở lại của ngành xây dựng. Vì vậy, trong thời gian tới, với sự nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp, với sự quan tâm và giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, ta có thể sớm cảm nhận được độ “nóng” trở lại của ngành Xây dựng nói riêng cũng như của nền kinh tế nói chung.

Với đề tài: “Một số giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Lan Phố” đã trình bày, phân tích về thực trạng trong công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp này; những thành tích đã đạt được cũng như những tồn tại doanh nghiệp cần khắc phục. Bên cạnh đó đưa ra một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty. Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TIÊU THỤ SẢN PHẨM

PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẢM

 • 1.1.    Khái niệm, bản chất, vai trò và nội dung của tiêu thụ sản phẩm
 • 1.1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm.
 • 1.1.2. Bản chất của tiêu thụ sản phẩm.
 • 1.1.3. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm.
 • 1.1.4. Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm.
 • 1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm.
 • 1.2.    Khái niệm và hoạt động marketing trong doanh nghiệp.
 • 1.2.1. Khái niệm Marketing.
 • 1.2.2. Các vấn đề có liên quan
 • 1.2.3. Vai trò của hoạt động marketing trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.
 • 1.3.    Mục tiêu doanh nghiệp và những yêu cầu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị trường
 • 1.3.1. Mục tiêu Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty
 • 1.3.2. Những yêu cầu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị trường.
 • 1.4.    Giải pháp Marketing-Mix nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
 • 1.4.1. Khái niệm về Marketing-mix trong doanh nghiệp.
 • 1.4.2. Nội dung chiến lược Marketing-mix .
 • 1.4.3. Vai trò Marketing –mix trong doanh nghiệp.
 • 1.5.    Sự cần thiết phải đấy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh

PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẢM CỦA CÔNG TY TNHH LAN PHỐ

 • 2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Lan Phố.
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Lan Phố
 • 2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Lan Phố
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Lan Phố.
 • 2.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
 • 2.2. Đặc thù lao động tại công ty TNHH Lan Phố
 • 2.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất
 • 2.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm
 • 2.5. Các hoạt động marketing của doanh nghiệp.
 • 2.5.1. Nghiên cứu thị trường.
 • 2.5.2. Chính sách marketing công ty đã thực hiện.
 • 2.5.2.1. Chính sách sản phẩm.
 • 2.5.2.2. Chính sách giá
 • 2.5.2.3 Chính sách phân phối.
 • 2.5.2.4. Quảng cáo và xúc tiến bán hàng.
 • 2.6. Đánh giá công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Lan Phố.
 • 2.6.1. Một số thành tích mà công ty đạt được.
 • 2.6.2. Những tồn tại trong tiêu thụ sản phẩm

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH LAN PHỐ.

 • 3.1.    Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.
 • 3.1.1. Các định hướng chung. Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty
 • 3.1.2. Định hướng về kinh doanh.
 • 3.2.    Một số giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy tình hình tiêu thụ sản phẩm.
 • 3.2.1. Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng.
 • 3.2.1.1. Căn cứ đề ra giải pháp.
 • 3.2.1.2. Nội dung của giải pháp.
 • 3.2.1.3. Dự tính chi phí
 • 3.2.1.4. Dự kiến kết quả đạt được.
 • 3.2.2. Hoàn thiện và mở rộng kênh phân phối.
 • 3.2.2.1.Căn cứ đưa ra biện pháp
 • 3.2.2.2. Nội dung của biện pháp.
 • 3.2.2.3. Dự tính chi phí
 • 3.2.2.4. Dự tính kết quả đạt được
 • 3.3.    Một số kiến nghị với Nhà nước.
 • 3.3.1. Đối với Nhà nước.
 • 3.3.2. Đối với công ty. Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩm tại công ty


KẾT LUẬN

Trên đây là Bài mẫu báo cáo thực tập Tiêu Thụ Sản Phẩmtại công ty mà mình muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên đang có nhu cầu tham khảo và lựa chọn đề tài về chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, https://baocaothuctapquantrikinhdoanh.com/ còn có thêm nhiều dịch vụ đi kèm khác như là: Hỗ trợ làm bài tiểu luận môn học, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, làm khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và hỗ trợ làm bài luận văn thạc sĩ. Nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo thì liên hệ trực tiếp đến Zalo của mình nhé.

Contact Me on Zalo