Chọn Lọc 6 Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty

Rate this post

Chọn Lọc 6 Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty để chia sẻ đến các bạn sinh viên đang làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp có thêm những bài mẫu để làm bài tốt hơn. Để giúp các bạn sinh viên không còn gặp khó khăn trong việc làm bài báo cáo thực tập nữa, dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản trị kinh doanh có chia sẻ đến các bạn sinh viên bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty đạt điểm cao, và bảo vệ bài làm trước hội đồng thành công.

Ngoài ra, nếu các bạn sinh viên còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hay chưa tìm được đề tài như mong muốn, và chưa có công ty thực tập hoặc có công ty thực tập nhưng lại không hỗ trợ chứng từ và dấu mộc thì các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết báo cáo thực tập tại đây nhé.

===>>> Viết thuê báo cáo thực tập

Table of Contents

BÀI 1: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY CÔNG TRÌNH Á CHÂU

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài

Từ năm 2003, nền kinh tế nước ta đã bước vào hội nhập trong sự biến đổi đa dạng của nền kinh tế toàn cầu với các diễn biến phức tạp của thị trường như tình hình cung cầu không ổn định, cạnh tranh khốc liệt và sự ảnh hưởng của các sự kiện chính trị trên toàn thế giới. Nước ta đang bước đầu thực hiện hiệp định AFTA, CEPT tiến tới việc xóa bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế thương mại đồng thời với lộ trình cắt giảm thuế quan, hoạt động sản xuất trong nước do đó cũng gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh. Các doanh nghiệp Việt Nam một mặt đang đứng trước những cơ hội lớn từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức.

Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU cũng không đứng ngoài xu thế chung là hội nhập kinh tế thế giới và buộc phải chấp nhận cạnh tranh gay gắt từ thị trường trong và ngoài nước.

Trong nhiều năm qua, Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU đã đạt được những kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thiết lập mạng lưới cung ứng và tiêu thụ sản phẩm rộng khắp cả nước. Các sản phẩm của Công ty đã và đang dần chiếm lĩnh được thị trường phân phối thiết bị công trình xây dựng. Tuy nhiên, so với tiềm năng thực tế của thị trường thì mức độ tăng trưởng thị phần của một số sản phẩm trong nhiều thời điểm vẫn ở mức độ thấp và chưa bền vững. Mặt khác trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các công ty đều có xu hướng cung cấp sản phẩm của mình thông qua hệ thống những người trung gian nhằm mở rộng thị trường và tạo hiệu quả cao trong việc phân phối hàng tới các thị trường mục tiêu, đồng thời thông qua hệ thống kênh phân phối công ty sẽ đạt được các lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản trị kênh phân phối, cùng với quá trình thực tập, tìm hiểu thực trạng tại Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU nên em quyết định chọn đề tài GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY CÔNG TRÌNH Á CHÂU để làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT: BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY

PHẦN 1.  TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1.    Cơ sở lý thuyết của quản trị kênh phân phối
 • 1.1.1. Cơ sở lý thuyết và tổng quan các công trình nghiên cứu
 • 1.1.1.1. Các khái niệm cơ bản
 • 1.1.1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về quản trị kênh phân phối
 • 1.1.2. Vai trò và chức năng của kênh phân phối trong hoạt động doanh nghiệp
 • 1.1.2.1. Vai trò
 • 1.1.2.2. Chức năng
 • 1.1.3. Các thành viên trong kênh phân phối
 • 1.1.4. Các dòng lưu chuyển trong kênh phân phối
 • 1.2.    Các vấn đề cơ bản của quản trị kênh phân phối
 • 1.2.1. Quản trị các thành viên của kênh
 • 1.2.2. Hành vi của kênh phân phối
 • 1.2.3. Chiến lược kênh phân phối
 • 1.2.4. Thiết kế kênh phân phối
 • 1.2.5. Đánh giá các phương án chính của kênh phân phối
 • 1.3.    Các hình thức tổ chức kênh phân phối
 • 1.3.1. Các kênh đơn
 • 1.3.2. Kênh phân phối truyền thống
 • 1.3.3. Hệ thống kênh phân phối liên kết chiều dọc (VMS)
 • 1.3.4. Các kênh phân phối ngang
 • 1.3.5. Hệ thống phân phối đa kênh
 • 1.4.    Tầm quan trọng và sự cần thiết của quản trị kênh phân phối trong doanh nghiệp
 • Tóm tắt phần 1

PHẦN 2.  THỰC TRẠNG – Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty

 • 2.1.    Tổng quan về Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU
 • 2.1.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU
 • 2.1.2. Quá trình hình thành công ty
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty
 • 2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 • 2.1.4.1. Hệ thống phân phối của Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU
 • 2.1.4.2. Chất lượng sản phẩm
 • 2.1.4.3. Thị trường kinh doanh
 • 2.2.    Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU giai đoạn 2019 – 2021
 • 2.2.1. Tình hình doanh thu
 • 2.2.2. Tình hình lợi nhuận
 • 2.3.    Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối của Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU
 • 2.3.1. Môi trường bên ngoài
 • 2.3.1.1. Môi trường kinh tế
 • 2.3.1.2. Môi trường chính trị, pháp luật
 • 2.3.1.3. Khách hàng
 • 2.3.1.4. Đối thủ cạnh tranh
 • 2.3.2. Môi trường bên trong
 • 2.3.2.1. Năng lực tài chính
 • 2.3.2.2. Năng lực công nghệ
 • 2.3.2.3. Trình độ đội ngũ nhân viên
 • 2.4.    Thực trạng quản trị kênh phân phối tại Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU
 • 2.4.1. Khái quát về hệ thống kênh phân phối của Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU
 • 2.4.2. Thực trạng quản trị các thành viên của kênh phân phối trong Công ty
 • 2.4.3. Thực trạng tiến hành các công đoạn quản trị kênh phân phối
 • 2.4.4. Thực trạng quản lý các dòng lưu chuyển trong kênh
 • 2.4.5. Thực trạng hành vi kênh phân phối
 • 2.4.6. Thực trạng chiến lược kênh phân phối
 • 2.4.7. Thực trạng thiết kế kênh phân phối
 • 2.5.    Những thành tựu và hạn chế trong quản trị kênh phân phối của Công ty
 • 2.5.1. Thành tựu đạt được
 • 2.5.2. Những hạn chế
 • 2.5.3. Nguyên nhân
 • Tóm tắt phần 2

PHẦN 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY CÔNG TRÌNH Á CHÂU

 • 3.1.    Định hướng phát triển của Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU
 • 3.1.1. Định hướng
 • 3.1.2. Mục tiêu chung
 • 3.1.3. Mục tiêu của hoạt động phân phối
 • 3.2.    Một số giải pháp chủ yếu nhằm quản trị hoạt động kênh phân phối
 • 3.2.1. Mở rộng hoạt động xúc tiến bán hàng với các đại lý và hệ thống bán lẻ
 • 3.2.2. Quản lý các dòng chảy của kênh
 • 3.2.3. Thiết lập chế độ giá sản phẩm phù hợp với từng trung gian
 • 3.2.4. Quản trị các thành viên kênh hoạt động không hiệu quả
 • 3.2.5. Các giải pháp khác
 • 3.2.5.1. Đẩy mạnh công tác marketing trực tiếp
 • 3.2.5.2. Hoàn thiện quy trình quản trị và xây dựng hệ thống phân phối
 • 3.2.5.3. Đề xuất công nghệ marketing định giá tại Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU
 • 3.3.    Một số kiến nghị với Công ty

Tóm tắt phần 3

KẾT LUẬN

Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty là một trong 5 bài mẫu mà dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài báo cáo mà chưa chọn được đề tài thì có thể tham khảo đề tài: Giải pháp chủ yếu nhằm quản trị kênh phân phối của công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á Châu, với bài báo cáo này tác giả muốn chia sẻ đến chúng ta hiểu rõ hơn về kênh phân phối, với chương 1 tác giả cho chúng ta biết được là cơ sở lý luận về quản trị kênh phân phối, và những khái niệm, đặc điểm, vai trò chức năng của quản trị kênh phân phối, những chiến lược phát triển kênh phân phối của công ty, và tầm quan trọng của quản trị kênh phân phối là như thế nào.

Qua chương 2 tác giả muốn cho chúng ta biết về Thực trạng quản trị kênh phân phối tại Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU, tổng quan về công ty, lịch sử hình thành và cơ cấu phát triển, đặc điểm phân phối, chất lượng phân phối và tình hình phát triển của công ty thời gian qua, và những mặt đạt được, mặt chưa đạt được của công ty trong những năm qua

Tiếp đến chương 3 tác giả đã đưa ra những giải pháp chủ yếu về kênh phân phối, và đưa ra những định hướng về tương lai cho công ty, cuối cùng tác giả đã đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cho công ty thời gian sắp tới.

Để giúp các bạn sinh viên có thêm nhiều lựa chọn về đề tài cũng như nhiều bài mẫu tham khảo hơn nữa, thì các bạn có thể tham khảo thêm những bài Báo cáo thực tập Tuyển dụng nhân sự tại đây nhé.

====>>> Báo cáo thực tập Tuyển dụng nhân sự

BÀI 2: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – VINAPHONE HẢI PHÒNG

LỜI MỞ ĐẦU Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty

Trong những năm gần đây, thị trường thông tin di động tại Việt Nam là một thị trường cạnh tranh với sự tham gia của ngày càng nhiều các nhà cung cấp dịch vụ. Sự cạnh tranh cộng với tốc độ phát triển công nghệ nhanh đã mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tham gia thị trường, đồng thời chính là thách thức cho các nhà cung cấp hiện tại. Trong thị trường cạnh tranh như hiên tại, khách hàng ngày càng có nhiều cơ hội lựa chọn dịch vụ, ít ràng buộc với các nhà cung cấp việc khách hàng chuyển đổi qua lại giữa các nhà cung cấp ngày càng tăng, khách hàng không còn trung thành với các nhà cung cấp dịch vụ như trước. Tình hình trên đòi hỏi VNPT- Vinaphone phải có chiến lược thích hợp nhằm giữ chân khách hàng, duy trì thuê bao hiện có cũng như mở rộng khách hàng hơn.

Kênh phân phối là một vấn đề rất quan trọng của các doanh nghiệp, phải mất nhiều năm để xây dựng được và không dễ gì có thể thay đổi được nó. Kênh phân phối chính là chiếc “cầu nối” giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ, đưa sản phẩm, dịch vụ đến người tiêu dùng cuối cùng. Cũngchính vì thế, kênh phân phối tạo nên lợi thế cạnh tranh phân biệt giữa các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc vận dụng những lý thuyết về kênh phân phối vào thực tế chưa đầy đủ theo quan điểm Marketing, hệ thống kênh phân phối còn nhiều bất cập, tổ chức kênh phân phối còn chồng chéo, việc tận dụng kênh phân phối cũ của Tập đoàn còn nhiều bất cập, chưa theo kịp với tình hình hiện tại. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện hệ thống kênh phân phối các sản phẩm, dịch vụ củaVNPT- Vinaphone là một đòi hỏi cấp thiết hiện nay.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT: BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI VÀ TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP

 • Những vấn đề cơ bản về hệ thống kênh phân phối
 • 1.1.    Khái niệm kênh phân phối
 • 1.2.    Vai trò hệ thống kênh phân phối trong hoạt động marketing của doanh  nghiệp
 • 1.3.    Các dòng chảy chính trong kênh phân phối
 • 1.4.    Chức năng kênh phân phối
 • Cấu trúc kênh phân phối
 • 2.1.    Khái niệm
 • 2.2.    Phân loại kênh phân phối
 • 2.2.1. Phân loại kênh phân phối theo mức độ trung gian
 • 2.2.2. Phân loại kênh phân phối theo mức độ liên kết
 • 2.3.    Các thành viên kênh
 • Những nội dung cơ bản về tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối
 • 3.1.    Thiết kế kênh
 • 3.1.1. Thị trường mục tiêu với việc thiết kế kênh
 • 3.1.2. Các yếu tố của doanh nghiệp với việc thiết kế kênh
 • 3.1.3. Chiến lược marketing với việc thiết kế kênh
 • 3.2.    Tuyển chọn thành viên kênh
 • 3.2.1. Tìm kiếm thành viên nhiều tiềm năng
 • 3.2.2. Các tiêu chuẩn lựa chọn
 • 3.3.    Quản lý kênh phân phối
 • 3.3.1. Vai trò của quản lý kênh phân phối
 • 3.3.2. Các quan hệ và hành vi trong kênh phân phối
 • 3.3.3. Thuyết phục thành viên kênh
 • 3.3.4. Khuyến khích thành viên kênh
 • 3.3.5. Đánh giá hoạt động của thành viên kênh

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG – Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty

 • Sự hình thành và phát triển của trung tâm
 • 1.1.    Lịch sử hình thành
 • 1.2.    Tầm nhìn và sứ mệnh
 • 1.3.    Cơ cấu tổ chức
 • 1.4.    Nguồn lực của trung tâm
 • 1.5.    Tình hình tiêu thụ sản phẩm qua các năm
 • Thiết kế và các thành viên kênh phân phối
 • 2.1.    Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kênh phân phối
 • 2.2.    Hoạt động của hệ thống kênh phân phối qua các dòng chảy
 • 2.3.    Thiết kế kênh
 • 2.4.    Quản trị hệ thống kênh phân phối
 • Những vấn đề còn tồn tại trong thiết kế và quản trị hệ thống kênh phân phối
 • 3.1.    Trong thiết kế
 • 3.2.    Trong quản trị
 • 3.3.    Chất lượng của hệ thống kênh

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT- VINAPHONE HẢI PHÒNG

 • Những căn cứ đề xuất
 • 2.Nội dung giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối
 • 2.1. Hoàn thiện việc thiết kế
 • 2.2.Hoàn thiện mối quan hệ giữa các thành viên kênh
 • 2.3. Hoàn thiện việc quản trị kênh phân phối
 • Chi phí dự kiến khi thực hiện các giải pháp
 • Kết quả dự kiến
 • Các kiến nghị lên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam


KẾT LUẬN

Ở bài viết thứ 2 này Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh với Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty, để chia sẻ đến các bạn sinh viên với đề tài cụ thể như sau: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại trung tâm kinh doanh VNPT các bạn cùng tìm hiểu về bài viết này của tác giả nhé.

Với bài chia sẻ này tác giả muốn giới thiệu cho chúng ta biết rõ hơn về bài làm cụ thể từng chương đó là. Chương 1 Những vấn đề cơ bản về hệ thống kênh phân phối của công ty hiện nay, những khái niệm, đặc điểm vai trò, và Cấu trúc kênh phân phối. Tiếp đến chương 2 tác giả giới thiệu chi tiết hơn về công ty, cũng như lịch sử hình thành và phát triển của công ty những năm qua, giới thiệu thêm về những phòng ban, chức năng nhiệm vụ và Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kênh phân phối. Qua chương 3 tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công ty hơn, và đưa ra một số kiến nghị, các bạn cùng tham khảo bài báo cáo thực tập tốt nghiệp về hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại đây nhé.

BÀI 3: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN PHƯỢNG

LỜI MỞ ĐẦU

Hệ thống kênh phân phối là cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, nếu thiếu hệ thống kênh phân phối thì doanh nghiệp khó có thể tồn tại và phát triển bởi vì không phải lúc nào doanh nghiệp cũng đưa được hàng hóa đến được người tiêu dùng cuối cùng. Việc quản trị kênh phân phối giúp doanh nghiệp tạo lập và duy trì được lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường. Vì vậy việc quản trị kênh phân phối hiệu quả là vấn đề cấp bách đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập ngày nay. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động quản trị kênh phân phối ở doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Phượng, em đã mạnh dạn chọn Quản trị hệ thống kênh phân phối nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nước giải khát của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Phượng” làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp.

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Phân phối là một trong những khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nó không chỉ thực hiện chức năng lưu thông tiêu thụ mà còn giúp doanh nghiệp thỏa mãn thực sự nhu cầu thông qua hàng loạt hàng loạt các hoạt động sau khi sản xuất và nắm bắt thông tin từ thị trường từ đó mà điều chỉnh chính sách thích hợp.

Chính sách phân phối là một bộ phận cấu thành nên chiến lược Marketing – Mix bao gồm tất cả những gì mà công ty có thể vận dụng để tác động lên nhu cầu về hàng hóa của mình. Sau khi sản phẩm hoàn thành, việc tiếp theo mà nhà quản trị cần phải làm là lựa chọn kênh phân phối để vận chuyển sản phẩm, dịch vụ tới người tiêu dùng. Do đó, một chính sách phân phối hợp lý sẽ làm cho quá trình lưu thông hàng hóa nhanh và hiệu quả, tăng cường được khả năng liên kết trong kinh doanh.

Ngành đồ uống ở Việt Nam vẫn luôn được đánh giá là một thị trường với khá nhiều tiềm năng. Theo nhận định của chuyên gia thì sau một vài năm có những dấu hiện chậm lại thì gần đây ngành thực phẩm đồ uống lại đang quay trở lại cuộc chơi, tăng trưởng ổn định trở lại. Tổ chức BMI dự báo, tốc độ tăng trường của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống sẽ duy trì ở mức tăng trưởng hàng năm là 10.9% cho giai đoạn 2018 – 2020 nhờ thu nhập cải thiện và xu hướng tiêu dùng sản phẩm giá trị cao hơn. Đối với thống kê của Tổng cục thống kê thì ngành sản xuất đồ uống tăng 5 % so với cùng kỳ năm trước. Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty

Việt Nam với dân số hơn 90 triệu người, lại đang nằm trong tỉ lệ dân số “vàng”. Số lượng người trẻ tuổi khá lớn, đồng nghĩa với lượng hàng hóa tiêu thụ cũng như thế mà tăng cao. Đối với ngành đồ uống thì đây thực sự là một thị trường màu mỡ để kiếm lời. Không chỉ với mỗi dân số Việt Nam mà lượng khách du lịch ở Việt Nam cũng là một phần đáng để nói đến. Số lượng khách du lịch tăng nhiều và đều những năm gần đây thúc đẩy thị trường du lịch kèm theo đó là thị trường hàng hóa tiêu dùng đi theo.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành đồ uống, được thành lập từ năm 2004, công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Toàn Phượng đã nỗ lực vượt qua những khó khăn để khẳng định tên tuổi cũng như đóng góp sức lực của mình vào công cuộc xây dựng và hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên Toàn Phượng đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt với các đối thủ trên địa bàn, cũng bộc lộ những hạn chế như công tác nghiên cứu thị trường còn manh mún, chưa được đầu tư đúng mức, thường xuyên xảy ra hiện tượng xung đột trong kênh…… Vậy làm thế nào để nâng cao công tác quản trị kênh phân phối cho doanh nghiệp trong thời gian tới. Luận văn này sẽ tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT: BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

 • 1.1. Khái quát về kênh phân phối
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Vai trò, chức năng của kênh phân phối
 • 1.2. Cấu trúc kênh phân phối
 • 1.3. Các thành viên của kênh phân phối
 • 1.3.1. Nhà sản xuất
 • 1.3.2. Trung gian marketing trong kênh phân phối
 • 1.3.3. Người tiêu dùng
 • 1.4. Nội dung quản trị kênh phân phối
 • 1.4.1. Chính sách tuyển chọn các thành viên trong kênh
 • 1.4.1.1. Mục tiêu tuyển chọn
 • 1.4.1.2. Nguồn tuyển chọn
 • 1.4.1.3. Tiêu chuẩn tuyển chọn
 • 1.4.1.4. Quá trình tuyển chọn
 • 1.4.2. Chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh
 • 1.4.3. Chính sách giải quyết các xung đột trong kênh
 • 1.4.4. Đánh giá các thành viên trong kênh

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG – Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty

 • 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Toàn Phượng
 • 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
 • 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Toàn Phượng
 • 2.1.4. Chức năng và trách nhiệm của các phòng ban trong công ty
 • 2.1.4.1. Chức năng và nhiệm vụ của Giám Đốc
 • 2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kinh doanh
 • 2.1.4.3. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán
 • 2.1.4.4. Chức năng và nhiệm vụ của phòng nhân sự
 • 2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm qua các kênh của công ty
 • 2.3. Thực trạng kênh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Toàn Phượng
 • 2.3.1. Kênh phân phối hiện tại của công ty
 • 2.3.2. Hệ thống trung gian phân phối của công ty
 • 2.3.3. Thực trạng công tác quản trị kênh phân phối của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Toàn Phượng giai đoạn năm 2019-2021
 • 2.3.3.1. Thực trạng chính sách tuyển chọn thành viên kênh
 • 2.3.3.2. Thực trạng các chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh
 • 2.3.3.3. Thực trạng chính sách giải quyết xung đột trong kênh phân phối của công ty
 • 2.3.3.4. Thực trạng công tác đánh giá các thành viên trong kênh
 • 2.4. Đánh giá thực trạng quản trị kênh phân phối của Công ty TNHH thương bmại và dịch vụ Toàn Phượng
 • 2.4.1. Mặt được
 • 2.4.2. Mặt chưa được

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN PHƯỢNG

 • 3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Toàn Phượng trong thời gian tới
 • 3.2. Một số giải pháp hoàn nhằm hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Toàn Phượng trong thời gian tới
 • 3.2.1. Thành lập phòng Marketing để đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường
 • 3.2.2. Mở rộng kênh phân phối
 • 3.2.3. Một số giải pháp khác
 • 3.2.3.1. Hoàn thiện tiêu chuẩn tuyển chọn các thành viên trong kênh phân phối của công ty
 • 3.2.3.2. Hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá các thành viên trong kênh phân phối
 • 3.2.3.3. Các giải pháp giải quyết mâu thuẫn trong kênh
 • 3.3. Kiến Nghị
 • 3.3.1. Với nhà cung cấp
 • 3.3.2. Với các cơ quan chức năng

KẾT LUẬN

Đối với Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty này, dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp không giới thiệu cho các bạn sinh viên như những đề tài của bài số một, hay đề tài bài số hai nữa, mà ở bài số ba này tác giả muốn nhắn đến đề tài: Quản trị hệ thống phân phối nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nước giải khát của công ty đến các bạn sinh viên muốn tìm đề tài khó hơn để làm bài.

Với đề tài quản trị hệ thống kênh phân phối, tác giả muốn cho chúng ta biết được một công ty cần có những gì là quan trọng nhất, với những mục tiêu riêng của từng bài, thì bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này tác giả đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin số liệu của công ty, thời gian thực tập dài, và phải tìm hiểu những vấn đề mà công ty đang gặp phải. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về bài chia sẻ này, thì có thể tham khảo tại đây nhé.

BÀI 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI Ở CÔNG TY TNHH SX TM NHỰA NAM VIỆT

PHẦN MỞ ĐẦU Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty

Nước ta đang trong nền kinh tế thị trường phát triển, các doanh nghiệp của Việt  Nam  có nhiều cơ hội và điều kiện hơn trong việc kinh doanh giao lưu và học hỏi trong và ngoài nước. Thế nhưng các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn khác nhau trong việc tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh như hiện nay. Với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật và bùng nổ công nghệ thông tin , cùng các công cụ khác của marketing như sản phẩm, giá cả, quảng cáo…. Thế nhưng việc xây dựng và giử vững hệ thống phân phối mạnh là một thách thức lớn mà không phải một sớm một chiều chúng ta có thể thực hiện được. Trong trường hợp các công ty sẽ tập trung nỗ lực vào việc đẩy mạnh sản phẩm thì chiến lược phân phối là công cụ cạnh tranh chính nhằm tạo ra lơi nhuận lâu dài cho công ty.

Các kênh phân phối có vai trò liên kết giữa nhà sản xuất với nhà tiêu dùng, có vai trò tác động trực tiếp đến lợi nhuận của nhà sản xuất và lợi nhuận của nhà sản xuất và lợi ích của nhà tiêu dùng. Các doanh nghiệp không chỉ quan tâm là đưa ra sản phẩm gì, giá bao nhiêu mà còn xem người tiêu dùng có tiếp nhận sản phẩm của mình hay không và sản phẩm có đáp ứng kịp nhu cầu hay không?

Và Công ty TNHH SX TM NHỰA NAM VIỆT là một trong những công ty có kênh phân phối hoạt động có hiệu quả, chiếm lĩnh thị trường khá lớn trong Thành Phố Hồ Chí Minh.Vì thế việc tìm hiểu về kênh phân phối tại Công ty TNHH SX TM NHỰA NAM VIỆT giúp ta có cái nhìn thực tế hơn về kênh phân phối mạnh, bên cạnh đó ta cũng có thể hiểu rõ hơn về những thành công cũng như hạn chế của công ty trong việc xây dựng và phát triển hệ thống đó.

 Lý do chọn đề tài Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty

Hiện tại, Công ty TNHH SX TM Nhựa Nam Việt là một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm, thiết bị vệ sinh dùng cho nhà xưởng, công trình, chung cư, công viên, nhà dân dụng ,…( Tấm lợp lấy sáng Tolelight, Tấm lợp kháng hóa chất Corre, Máng xối, Úp nóc, Tấm phẳng, Thùng rác, Chậu hoa,….) và công ty hiện tại đang có kênh phân phối hàng hóa cho các đại lý và các cửa hàng trong Thành phố và các tỉnh. Mặc dù, kênh phân phối của công ty Nam Việt đang hoạt động có hiệu quả và chiếm lĩnh thị trường khá lớn trong Thành Phố Hồ Chí Minh, nhưng hiện nay kênh phân phối của công ty đang gặp sự cạnh tranh gay gắt với các công ty khác như các Công ty Naaco, Tân Kim Phụng, Việt Trung… và các công ty cung cấp hàng Trung Quốc giá rẻ.…

Một doanh nghiệp muốn đứng vững trong nền kinh tế thị trường thì cần chú ý đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ khả năng đáp ứng và sự tiện dụng của khách hàng trong đó có kênh phân phối. Một kênh phân phối mạnh và hoàn thiện sẽ là công cụ quan trọng đẩy mạnh doanh thu và lợi nhuận của công ty và hơn hết là thương hiệu của công ty ngày càng được nhiều khách hàng biết đến. Chính vì vậy mà đề tài “Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH SX TM Nhựa Nam Việt” ra đời với mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty để có chiến lược lâu dài.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT: BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

 • 1.1. SƠ LƯỢC VỀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Mục tiêu của kênh phân phối
 • 1.1.3. Vai trò và chức năng của kênh phân phối
 • 1.1.4. Tầm quan trọng kênh phân phối
 • 1.1.5. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kênh phân phối
 • 1.2. CÁC THÀNH PHẦN CỦA KÊNH PHÂN PHỐI
 • 1.2.1. Các dòng chảy trong kênh
 • 1.2.2.  Các loại kênh phân phối
 • 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kênh phân phối
 • 1.3. CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO PHÂN PHỐI
 • 1.3.1. Chính sách sản phẩm
 • 1.3.2. Chính sách giá cả.
 • 1.3.3.Chính sách phân phối
 • 1.3.4.Chính sách xúc tiến
 • 1.4.THIẾT KẾ KÊNH PHÂN PHỐI
 • 1.4.1. Phân tích các yêu cầu của khách hàng về mức độ đảm bảo dịch vụ
 • 1.4.2. Xác định các trung gian trong kênh
 • 1.4.3. Tầm quan trọng của trung gian trong kênh phân phối
 • 1.5. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI
 • 1.5.1. Thiết lập những mục tiêu và ràng buộc của kênh phân phối
 • 1.5.2. Quyết định tìm kiếm các thành viên kênh
 • 1.5.3. Tuyển chọn thành viên tham gia vào kênh
 • 1.5.4. Khuyến khích các thành viên trong kênh
 • 1.5.5. Đánh giá hoạt động các thành viên tham gia của kênh
 • 1.5.6. Giải quyết các xung đột trong kênh

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG – Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty

 • 2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY NHỰA NAM VIỆT
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Nam Việt
 • 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.2.THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH SX TM NHỰA NAM VIỆT
 • 2.2.1.Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối của công ty
 • 2.2.2. Nhân tố bên trong
 • 2.2.3. Hiện trạng tổ chức mạng lưới kênh phân phối công ty đang thực hiện
 • 2.3. HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI
 • 2.4. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI
 • 2.4.1. Ưu điểm.
 • 2.4.2. Nhược điểm.
 • 2.5. PHÂN TÍCH SWOT CHO HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH SXTM NHỰA NAM VIỆT

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI Ở CÔNG TY TNHH SX TM NHỰA NAM VIỆT

 • 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.
 • 3.1.1. Định hướng chung
 • 3.1.2. Định hướng để hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty Nam Việt
 • 3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY NHỰA NAM VIỆT
 • 3.2.1. Phân bố lại hệ thống kênh phân phối
 • 3.2.2. Hoàn thiện công tác lựa chọn các thành viên kênh
 • 3.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đánh giá các thành viên kênh
 • 3.2.4. Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng cho các nhân viên bán hàng
 • 3.2.5. Hoàn thiện một số công cụ marketing hỗn hợp trong quản trị hệ thống kênh phân phối
 • 3.2.6. Hoàn thiện công tác hậu cần trong kênh phân phối
 • 3.3. CÁC KIẾN NGHỊ
 • 3.3.1. Bổ sung nguồn lực
 • 3.3.2. Hoàn thiện cơ chế quản lý kênh.

PHẦN KẾT LUẬN

Đến với Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối số 4 này, tác giả muốn giới thiệu cho các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về mạng lưới kênh phân phối của công ty cần những gì. Để giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về đề tài: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối ở công ty nhựa nam việt, thì bài viết được chia thành 3 phần như sau: Phần 1 cơ sở lý luận về hệ thống phân phối, phần 2: là thực trạng hệ thống kênh phân phối, và phần 3 là những giải pháp và kiến nghị cho công ty. Các bạn muốn tham khảo chi tiết về bài viết thì tham khảo tại đây nhé.

Để giúp các bạn sinh viên có thêm nhiều lựa chọn về đề tài cũng như nhiều bài mẫu tham khảo hơn nữa, thì các bạn có thể tham khảo thêm những bài Báo cáo thực tập tiêu thụ sản phẩm tại đây nhé.

====>>> Báo cáo thực tập tiêu thụ sản phẩm

BÀI 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG NGHIỆP Ở CÔNG TY TADA

Lời mở đầu

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hàng hoá vấn đề tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng đến hiệu quả kinh doanh và sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Trong kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh khốc liệt, do đó muốn giành được lợi thế cạnh tranh ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp còn phải tiến hành hoạt động xúc tiến hỗn hợp và các chính sách marketing trong đó chính sách về kênh phân phối có vai trò đặc biệt quan trọng.

Trong thời gian thực tập tại công ty, em thấy hiệu quả hoạt động của kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TADA chưa được tốt lắm. Do đó, được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô trong khoa Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Marketing đặc biệt là thầy giáo Thạc sĩ Nguyễn Sơn Lam và các nhân viên trong CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TADA em đã nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm phần mềm công nghiệp ở Công ty TADA”.

Đề tài gồm 3 chương:

 • Chương I: Một số cơ sở lý luận cơ bản về kênh phân phối sản phẩm
 • Chương II: Thực trạng hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm của Công ty TADA
 • Chương III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm phần mềm của Công ty

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT: BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY

Chương I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

 • 1.1. KHÁI NIỆM VỀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM
 • 1.1.1 Các khái niệm về phân phối và kênh phân phối
 • 1.1.2. Vai trò của phân phối trong hoạt động Marketing-Mix
 • 1.1.3. Chức năng của kênh phân phối
 • 1.1.4 Mô hình các trung gian phân phối
 • 1.2 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN,CẤU TRÚC,TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI
 • 1.2.1 Quá trình phát triển của kênh phân phối
 • 1.2.2. Cấu trúc của kênh phân phối
 • 1.2.3. Phân loại cấu trúc kênh phân phối
 • 1.2.4. Tổ chức kênh Marketing
 • 1.2.5. Hoạt động Marketing trong kênh
 • 1.2.6. Quản lý trong kênh phân phối

Chương II: THỰC TRẠNG – Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty

 • 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TADA
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây
 • 2.1.3. Những đặc điểm kinh tế – kĩ thuật đặc thù của Công ty
 • 2.2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG NGHIỆP
 • 2.2.1 Thực trạng hoạt động phân phối của công ty
 • 2.2.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối của công ty
 • 2.3 NHẬN XÉT CHUNG
 • 2.3.1 Những thành tựu trong phân phối, hợp tác cung ứng sản phẩm dịch vụ mà công ty đạt được
 • 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân của hiện trạng đó

Ckhương III: ĐỀ xuẤt các giẢi pháp hoàn thiỆn kênh phân phỐI cho công ty TaDa

 • 3.1. DỰ BÁO VỀ THỊ TRƯỜNG PHẦN MỀM CÔNG NGHIỆP THỜI GIAN TỚI.
 • 3.1.1 Tổng quan về thị trường phần mềm công nghiệp nước ta những năm gần đây
 • 3.1.2. Dự báo về thị trường phần mềm công nghiệp trong thời gian tới
 • 3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHO CÔNG TY
 • 3.2.1 Hoàn thiện quy trình nghiên cứu thị trường
 • 3.2.2 Đề xuất hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm phần mềm công nghiệp cho công ty
 • 3.2.3  Thiết lập mối quan hệ giữa các thành viên kênh
 • 3.2.4 Phối hợp đồng bộ các chính sách Marketing hỗn hợp
 • 3.2.5 Một số kiến nghị với các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước


KẾT LUẬN

Và trên đây là bài cuối cùng của Bài mẫu báo cáo thực tập Kênh Phân Phối tại công ty, với bài chia sẻ này thì các bạn sinh viên có thể tham khảo trực tiếp đến bài báo cáo thực tập tốt nghiệp về kênh phân phối này luôn nhé. Ngoài ra, nếu các bạn sinh viên còn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài thì có thể liên hệ trực tiếp đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản trị kinh doanh nhé.

Contact Me on Zalo